ARMBAND SILVER


Genom att använda återvunnet Sterling silver i mina smycken bidrar jag till att minska mängden avfall och det negativa avtrycket på naturen samtidigt vill jag visa mitt engagemang för ansvarsfull och etisk smyckestillverkning.